B. Arab
B. Arab, 15.08.2019 18:20, silvina4738

Pernyataan-pernyataan berikut menunjukkan beberapa pengertian adil,
kecuali
a. meletakkan sesuatu pada tempatnya
b. memperlakukan hak dan kewajiban secara seimbang
c. berpegang teguh kepada kebenaram
d. tidak berat sebelah​

answer
Jawaban: 3

Pertanyaan Lain: B. Arab

image
B. Arab, 18.08.2019 17:33, dillatyana698
Apakah kandungan surah an-nasr, tolong dong dijawab plis plis buat besok​
Jawaban: 1
image
B. Arab, 14.09.2016 04:28, ranidb3919
Bolehkan seorang muslim berdoa dengan asmaul husna? jelaskan!
Jawaban: 1
image
B. Arab, 14.03.2019 23:10, ilhamferdisaputra
Jelaskan isi kandungan ayat tersebut lukmat ayat 14 berikut
Jawaban: 1
image
B. Arab, 21.08.2019 23:30, bintang99443340
Apa lawan kata dari guru perempuan?
Jawaban: 3
Apakah Anda tahu jawaban yang benar?
Pernyataan-pernyataan berikut menunjukkan beberapa pengertian adil,
kecuali
a. meletakkan...
Sent

Pertanyaan:

Konu
B. Arab, 28.02.2020 13:29
Total masalah yang diselesaikan di situs: 21483723