B. Daerah
B. Daerah, 15.08.2019 16:40, tiara714396

Kethoprak, geguritan, macapat, campur sari, gamelan lan sapa nunggale kagolong budaya apa​

answer
Jawaban: 3

Pertanyaan Lain: B. Daerah

image
B. Daerah, 20.11.2018 11:44, kosaido4273
Ukara basa ngoko ing ngisor iki owahana dadi basa krama. a. nandur pari ong sawah luwih penak tinimbang nandur pari ing tegalan. b. apa sing diarani tumpang sari iku? c. ing tanah pegunungan hawa ne adem. bantu jawab pliss besok dikumpulkan. poin 10 nieh
Jawaban: 1
image
B. Daerah, 10.02.2019 15:12, dikaws6805
Aya sabaraha hiji teh pupuh sunda ayana
Jawaban: 1
image
B. Daerah, 19.11.2015 16:55, faturrahman3542
Paguneman bahasa sunda 4 orang perempuan
Jawaban: 1
image
B. Daerah, 21.08.2019 20:50, shanda4608
jawaban halaman 11 urutkan crita tlaga sarangan di buku kirtya basa kelas 7 semester 1 .
Jawaban: 1
Apakah Anda tahu jawaban yang benar?
Kethoprak, geguritan, macapat, campur sari, gamelan lan sapa nunggale kagolong budaya apa​...
Sent

Pertanyaan:

Konu
Seni, 01.02.2021 10:30
Konu
Matematika, 01.02.2021 10:30
Konu
B. Indonesia, 01.02.2021 10:30
Total masalah yang diselesaikan di situs: 21483097