B. Daerah
B. Daerah, 15.08.2019 17:00, nindytaalifah

Buatlah cerita menggunakan bahasa jawa tentang keragaman budaya​

answer
Jawaban: 3

Pertanyaan Lain: B. Daerah

image
B. Daerah, 23.08.2019 12:27, cahya808623
Tulisen ing kothak ngisor iki1 tetepungan karo kanca migunakake basa2 matur marang bu guru nganggo basa3 totepungan bisa anggone kekancano ayo refleksi​
Jawaban: 3
image
B. Daerah, 30.10.2014 15:35, Yxttz
Wara wara kang katujuake kanggo masyarakat padesan iku lumrahe gegayutan karo kegiyatan?
Jawaban: 1
image
B. Daerah, 19.11.2015 10:02, Rifandika9304
Apa itu cgt (dalam materi ajar bahasa bali)?
Jawaban: 2
image
B. Daerah, 05.06.2018 21:10, brigittachristi3517
Termasuk gaya bahasa apa kawih bubuy bulan
Jawaban: 1
Apakah Anda tahu jawaban yang benar?
Buatlah cerita menggunakan bahasa jawa tentang keragaman budaya​...
Sent

Pertanyaan:

Konu
Matematika, 28.07.2020 16:13
Konu
Matematika, 28.07.2020 16:13
Konu
Matematika, 28.07.2020 16:13
Total masalah yang diselesaikan di situs: 21420730