B. Daerah
B. Daerah, 15.08.2019 17:34, dikyarya514

Tulisna artikel bahasa jawa tentang sampah​

answer
Jawaban: 2

Pertanyaan Lain: B. Daerah

image
B. Daerah, 19.08.2019 16:48, dhiya71
Jl. isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki kanthi bener! 1. jinise klambi uga kudu njumbuhake karo 2. pidhato kang isine ngandharake babagan kang sacetha-cethane supaya pamirenomangerti iku pidhato kanthi tujuan 3. pendekatan pidhato yen pemirenge duwe pendidikan kang cukup yaiku pendekatan 4. menawa sesorah prayogane migunakake busana sing 5. pidhato cara naskah migunakake utawa naskah.6. kagiyatan micara cara impromptu bisa katindakake kanthi lancar kanthi adhedasar 7. isi/wigatining atur ngandharake acara kang ditindakake.8. nalika sesorah klambine kudu resik, rapi, sopan, lan jumbuh kaliyan kaanane 9. pidhato kanggo menehi hiburan iku tujuane supaya acara iku bisa 10. ing pidhato kaanan setengah resmi pemicarane bisa ngandharake pidathone [tex]bantu jawab \: donk \: di \: bahasa \: jawa[/tex]​
Jawaban: 1
image
B. Daerah, 20.08.2019 21:30, andrewnicholaszoratt
Apa tegese unen. unen yitna yuwanda lena kena
Jawaban: 2
image
B. Daerah, 08.12.2017 14:08, Ukhtyukhty345
Apa bukti gathutkaca bekti marang ibune
Jawaban: 1
image
B. Daerah, 16.09.2016 11:42, diahan16031
Tolong jawab dong : contoh surat resmi memakai bahasa sunda!
Jawaban: 1
Apakah Anda tahu jawaban yang benar?
Tulisna artikel bahasa jawa tentang sampah​...
Sent

Pertanyaan:

Konu
Ekonomi, 23.06.2020 18:12
Konu
Matematika, 23.06.2020 18:12
Konu
B. inggris, 23.06.2020 18:12
Total masalah yang diselesaikan di situs: 21477179