B. Daerah
B. Daerah, 15.08.2019 17:39, galuh7542

1.tataan lima tempat kalian ti gunung nu dijadikeun tempat nyayangna heulang jawa!

2.di nagara indonesia heulang jawa dipikawanoh salaki naon?

3.sebutkeun aturan pamaréntah ngeunaan heulang jawa!

4.naon anu nyababkeun heulang jawa populasina ngan saeutik deui?

5.tataan tarékah nu kudu dilakukeun sangkan heulang jawa teu tumpur? ​

answer
Jawaban: 1

Pertanyaan Lain: B. Daerah

image
B. Daerah, 16.08.2016 17:05, ichaa3734
Pak narya ngguyang pit montor. ukara pitakon retoris=
Jawaban: 1
image
B. Daerah, 15.11.2017 00:52, kaylanasyabilla7
Cangkriman: 1.tibane ngisor digoleti ndhuwur2.dilebokna malah metu3.wit adhikih woh dhakah4.wong bungkuk nusuk-nusuk5.tundhuk buntute kena endhase
Jawaban: 1
image
B. Daerah, 14.11.2017 04:49, alfatharwardhana1
Kang ora kalebu paraga ing sajroning sarasehan yaiku,, a. penyanggah b. moderator c. notulis d. pawicara e. anggota respon nya yak mksih
Jawaban: 1
image
B. Daerah, 16.12.2014 08:03, ifiemisdainy8165
Cerita tentang kenaikan kelas dalam bahasa jawa?
Jawaban: 1
Apakah Anda tahu jawaban yang benar?
1.tataan lima tempat kalian ti gunung nu dijadikeun tempat nyayangna heulang jawa!

2.di...
Sent

Pertanyaan:

Konu
Matematika, 23.03.2020 13:29
Konu
Penjaskes, 23.03.2020 13:29
Total masalah yang diselesaikan di situs: 21421175