Matematika
Matematika, 15.08.2019 17:13, bayulbaim2565

Bentuk sederhana dari akar 6 per 3-2akar 3 adalah?

mohon jawabanya

answer
Jawaban: 1

Pertanyaan Lain: Matematika

image
Matematika, 16.08.2019 13:58, rasya861198
Rasionalkan pecahan bentuk akar berikut 4/ akar 6 + akar 2 =
Jawaban: 1
image
Matematika, 17.08.2019 07:02, mmustakid124
9. seorang penyelam mula-mula berada pada kedalaman 20 meter daripermukaan laut. kemudian ia turun lagi 8 meter, sehingga posisinyasekarang 25 meter dari dasar laut. berapakah kedalaman laut tempatpenyelam itu? 10. dalam kulkas ada ruang pendingin dan ruang pembeku.suhu udara pada ruang pendingin 15°c lebih tinggi dari ruang pembeku.jika suhu di ruang pembeku -12°c, berapa derajatkah di ruangpendingin? 22ayo belajar matematika dasar kelas vi bpk penabur jakarta​
Jawaban: 1
image
Matematika, 18.08.2019 11:48, hasbidoang1928
A. berllah tanda silang (x) huruf a, b, c, atau d pachimpunan a = {2, 3, 4, 6, 12) jikadinyatakan dengan notasi pembentukhimpunan adalah a. xix> 1.x bilangan prima)b. xx> 1, xe bilangan genap)c. x 1 x > 1,x e faktor dari 12)d. (x1 x > 1.x e bilangan kelipatan12)2. jika b = {huruf pembentuk katakaryawan) maka n(b) adalah a 5b. 8c 7d. 8pernyataan-pernyataan di bawah inimerupakan himpunan kosong adalah a. bilangan bulat kurang dari oyb. bilangan prima yang kurang dari 5)c. {bangun ruang yang tidakmempunyai sudut)d. (nama hari yang diawali huruf n; 4. jika p = (bilangan prima ganji.pernyataan berikut yang benar, kecualia. 2 e pb. 9 e pc.5e pd.17 e p​
Jawaban: 2
image
Matematika, 18.08.2019 16:46, fadilok794
(2x-3)^4x-7 = (2x-3)^x+4tolong ya makasih​
Jawaban: 2
Apakah Anda tahu jawaban yang benar?
Bentuk sederhana dari akar 6 per 3-2akar 3 adalah?

mohon jawabanya...
Sent

Pertanyaan:

Konu
Matematika, 20.07.2016 05:21
Konu
Geografi, 03.06.2016 09:22
Total masalah yang diselesaikan di situs: 21483218